FRIME Especialitzada en tonyina yellowfin MSC i dirigida a empreses, sostenibilitat, I+D i qualitat superior.

Llom de tonyina d’aleta groga transformat en atmosfera protectora refrigerat

Thunnus Albacares

lomo de atún de aleta amarilla transformado refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades 2 a 5 kg/ llom.
 • Piezas 1 llom/ bandeja.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Tonyina salvador sashimi superfrozen

Disponible en Thunnus Albacares i Thunnus Obesus

atún salvador sashimi superfrozen
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 4 kg/ llom.
 • Piezas 1 o 2 lloms/ bandeja.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Llom de tonyina d’aleta groga transformat refrigerat

Thunnus Albacares

Lomo De Atún De Aleta Amarilla Transformado Refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 4 kg/ llom.
 • Piezas 1 llom/ caixa.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de peix espasa mágnum transformat refrigerat

Xiphias Gladius

Lomo de pez espada mágnum transformado refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 3 i 7 kg/ llom.
 • Piezas 1 lloms/ caixa.
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de tonyina d’aleta groga transformat empaperat verd refrigerat

Thunnus Albacares

lomo de atún de aleta amarilla transformado empapelado verde refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 4 kg/ llom.
 • Piezas 1 llom/ caixa.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de peix espasa sashimi descongelat atm refrigerat

Xiphias Gladius

lomo de espada sashimi descongelado atm refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 5 kg/ llom.
 • Piezas 1 llom/bandeja
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Llom de tonyina d’aleta groga transformat empaperat groc refrigerat

Thunnus Albacares

lomo de atún de aleta amarilla transformado empapelado amarillo refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 4 kg/ llom.
 • Piezas 1 llom/caixa.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de tonyina d’aleta groga transformat c/p c/s refrigerat

Thunnus Albacares

Llom de tonyina d'aleta groga transformat c/p c/s refrigerat
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 4 kg/ llom.
 • Piezas 1 llom/caixa.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de tonyina d’aleta groga transformat en atmosfera protectora refrigerat

Thunnus Albacares

lomo de atún de aleta amarilla transformado en atmósfera protectora refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 2 i 4 kg/ llom.
 • Piezas 1 o 2 lloms/ bandeja
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Llom de peix espasa refrigerat

Xiphias Gladius

lomo de pez espada refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 2ºC
 • Unidades Entre 2 i 5 kg.
 • Piezas 1 llom/caixa.
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Rodanxes de tonyina d’aleta groga refrigerades

Thunnus Albacares

 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 120 i 140 g / rodanxa.
 • Piezas 6 rodanxes/ bandeja
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Llomets de tonyina d’aleta groga transformats refrigerats

Thunnus Albacares

lomitos de atún de aleta amarilla transformados refrigerados
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 170 i 200 g/ llomet.
 • Piezas 5 peças/ bandeja
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Rodanxa peix espasa descongelada envasada en atmosfera protectora refrigerada

Xiphias Gladius

Rodaja pez espada descongelada envasada en atmósfera protectora refrigerada
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 140 i 180g/ rodanxa.
 • Piezas 8 rodanxes/ bandeja.
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Ventresca tonyina d’aleta groga p/m salvador

Thunnus Albacares

ventresca atún de aleta amarilla p/m salvador
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades Entre 300 i 900 g/ventresca.
 • Piezas Entre 3 i 4 ventresques/ bandeja.
 • Conservación 8 dies des de l'expedició
 • Envase MAP

Llom superior individual de bacallà dessalat refrigerat

Gadus Morhua

lomo superior individual de bacalao desalado refrigerado
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 5ºC
 • Unidades Entre 300-500 g/ peça.
 • Piezas 300-500 g/peça aprox
 • Conservación 12 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Anelles de canana gegant en semiconserva

Dosidicus Gigas

anillas de potón del pacífico semiconserva
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades 20-25 g per peça de uns 60-80 mm de diàmtre
 • Piezas Disponible en 3 i 5 kg
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase SALMORRA

Tires de canana gegant en semiconserva

Dosidicus Gigas

Tiras de potón del pacífico semiconserva
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades 150-350 g per peça.
 • Piezas Disponible en 3 i 5 kg
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase SALMORRA

Filet de canana gegant en semiconserva

Dosidicus Gigas

Filete de calamar gigante semiconserva
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades 200-300 g per peça; 1-2 cm de gruix
 • Piezas Disponible en 3 i 5 kg
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase SALMORRA

Tentacles de canana gegant del pacífic en semiconserva

Dosidicus Gigas

Rejos de calamar gigante del pacífico semiconserva
 • Temperatura de conservación Conservar entre 0ºC i 3ºC
 • Unidades 500-2000 g per peça.
 • Piezas Disponible en 3 i 5 kg
 • Conservación 10 dies des de l'expedició
 • Envase SALMORRA

Llom chunk de tonyina d’aleta groga transformat congelat

Thunnus Albacares

lomo chunk de atún de aleta amarilla transformado congelado
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 0,5 i 1,5 kg/ llom
 • Piezas 7 o 8 lloms chunk/caixa
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom chunk de peix espasa congelat amb pell

Xiphias Gladius

lomo chunk de pez espada congelado con piel
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 0,5 i 1,5 kg/ llom
 • Piezas 7 o 8 lloms chunk/caixa
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom sashimi de tonyina d’aleta groga congelat

Thunnus Albacares

lomo sashimi de atún de aleta amarilla congelado
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 1 i 2 Kg/ llom.
 • Piezas 4 a 5 lloms/ caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de tonyina d’aleta groga transformat congelat

Thunnus Albacares

lomo de atún de aleta amarilla transformado congelado
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades 2,5 i 6 Kg/ llom aprox.
 • Piezas Varios lloms/ caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de tonyina d’aleta groga transformat congelat

Thunnus Albacares

Lomo de atún de aleta amarilla transformado congelado
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 1 i 2,5 Kg/llom.
 • Piezas 4 a 5 lloms/caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de tonyina d’aleta groga congelat

Thunnus Albacares

Lomo de atún de aleta amarilla congelado
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 2 i 6 kg/ llom.
 • Piezas 4 a 5 lloms/ caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llom de peix espasa c/p congelat

Xiphias Gladius

lomo de pez espada c/p congelado
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades 1,2 kg/llom.
 • Piezas 3 o 4 lloms / caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Rodanxa de tonyina d’aleta groga transformada congelada

Thunnus Albacares

Rodaja de atún de aleta amarilla transformada congelada
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 200 i 250 g./ rodanxa.
 • Piezas 32 rodanxes/caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Llomets de tonyina d’aleta groga transformats congelats

Thunnus Albacares

Lomitos de atún de aleta amarilla transformados congelados
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades 170-220 g/ llomet aprox.
 • Piezas 2 llomets/ bossa; 12 bossas/ caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Rodanxa de peix espasa transformada congelada

Xiphias Gladius

Rodaja de pez espada transformada congelada
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 150 i 250 g/ rodanxa.
 • Piezas 32 rodanxes/caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Rodanxa de tonyina d’aleta groga congelada

Thunnus Albacares

Rodaja de atún de aleta amarilla congelada
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 80 i 120 g/ rodanxa.
 • Piezas 30-40 rodanxes/ caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM

Rodanxa gurmet congelada 3cm 240-400gr

Thunnus Albacares

rodaja gourmet congelada 3cm 240-400gr
 • Temperatura de conservación Conservar a -18ºC
 • Unidades Entre 240 i 450g/ rodanxa.
 • Piezas 20 rodanxes/ caixa.
 • Conservación 365 dies des de l'expedició
 • Envase VACUUM